Mobirise


Dziękujemy absolwentom i sympatykom Fundacji za wsparcie finansowe w 2019 roku.


Wpływy z 1% podatku za rok 2018 wzrosły do 10091,40 zł.
Prosimy także o pomoc w 2019 roku.
Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji oraz wszelkich możliwych kwot darowizn.
Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli udzielić wsparcia większej liczbie uczniów w postaci stypendiów , zapomóg, nagród w konkursach szkolnych. 
Zapraszamy Absolwentów, aby stali się fundatorami (indywidualnie lub grupowo) „Nagrody Fundacji Chałubińszczaków za wybitne osiągnięcia uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w dziedzinie języka polskiego”.

Pozdrawiamy wszystkich , którzy sercem są Chałubińszczakami.
Rada i Zarząd Fundacji