Site Maker


Dziękujemy absolwentom i sympatykom Fundacji za wsparcie finansowe w 2018 roku.


Wpływy z 1% podatku znacznie wzrosły.
Prosimy także o pomoc w 2019 roku.
Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji oraz wszelkich możliwych kwot darowizn.
Dzięki waszej pomocy będziemy mogli udzielić wsparcia większej liczbie uczniów w postaci stypendiów , zapomóg, nagród w konkursach szkolnych.
Pozdrawiamy wszystkich , którzy sercem są Chałubińszczakami.
Rada i Zarząd Fundacji