https://mobirise.com/


FUNDACJA CHAŁUBIŃSZCZAKÓW

Zapraszamy absolwentów i sympatyków IV Liceum Ogólnokształcącego na coroczny Dzień Absolwenta 8 czerwca 2019 roku (sobota) o godz. 12:00 w budynku szkoły ul. Mariacka 25. Celem spotkania jest integracja absolwentów przekazanie informacji o działaniach Fundacji. 
Wszystkich absolwentów planujących spotkania klasowe prosimy o informację do Fundacji lub sekretariatu szkoły. 
Prosimy również o informacje o najstarszych absolwentach.