Mobirise Web Page Maker


FUNDACJA CHAŁUBIŃSZCZAKÓW

Zapraszamy absolwent ów i sympatyków IV Liceum Ogólnokształcącego na coroczny Dzień Absolwenta. Celem spotkania planowanego w czerwcu jest integracja absolwentów i wsparcie Fundacji. Szczegóły organizacyjne zamieścimy w maju.
Wszystkich absolwentów planujących spotkania klasowe prosimy o informację do Fundacji. 
Prosimy również o informacje o najstarszych absolwentach.