Mobirise Web Maker

W dniu 8 listopada 2017 r. odbyło się wręczenie nagród w IV Konkursie Fotograficznym z Okazji Dnia Patrona. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał „Sztuka wokół nas”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać zdjęcie wybranego dzieła sztuki w jego naturalnej przestrzeni lub zdjęcie inscenizowane nawiązujące do wybranego dzieła sztuki. Pierwsze miejsce zajęły uczennice z klasy 1i – Julia Bassaj, Dominika Madej, Natalia Szymańska, drugie miejsce – grupa uczennic z klasy 1g, trzecie miejsce – Kacper Wołek z klasy 2g. Nagrody pieniężne sfinansowała Fundacja Chałubińszczaków.