Web Page Maker


FUNDACJA CHAŁUBIŃSZCZAKÓW

W dniu 2 września 2019 r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 Zarząd i Prezydium Rady Fundacji wręczyli Nagrodę Fundacji Chałubińszczaków za wybitne osiągnięcia uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w dziedzinie matematyki pod patronatem Pani Wiesławy Chmurzyńskiej. Wyróżnienie to oraz nagrodę finansową otrzymał absolwent klasy 3e Sebastian Walczak.