Mobirise Website Builder

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Kończyliśmy IV LO kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, mieszkamy w różnych miastach, w różnych krajach. Łączy nas jedno: ogromny sentyment do naszej szkoły.

Bieżące zadania Fundacji to między innymi przyznawanie stypendiów naukowych i zapomóg dla uczniów, przyznawanie stypendium im. dr. Edwarda Kossoya oraz nagród za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także współfinansowanie wyposażenia pracowni przedmiotowych, opieka nad szkolnym drużynami sportowymi, zakup strojów i sprzętów, patronat nad imprezami szkolnymi. To także organizacja uroczystych obchodów rocznic istnienia szkoły.


Wsparcie uczniów


Do podstawowej działalności Fundacji należy wsparcie uczniów poprzez stypendia i zapomogi. Na rok szkolny 2014/15 fundacja planuje przyznać stypendia socjalne dla 6 osób po 3000 zł. Fundujemy także nagrody za najlepsze wyniki w nauce: I klasa 500 zł, II klasa – 750 zł, III klasa – 1500 zł.


Wyposażanie szkoły


Współfinansujemy wyposażenia pracowni przedmiotowych, zakup sprzętów i potrzebnych strojów w ramach opieki nad szkolnymi drużynami sportowymi. W bieżącym roku planujemy remont szkolnej Izby Pamięci.


Patronaty nad konkursami


Patronujemy konkursom wiedzy o szkole i konkursom fotograficznym. Przyznajemy nagrody za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Obejmujemy patronaty także nad specjalnymi imprezami szkolnymi, a także olimpiadami.

Statut Fundacji

Statut fundacji jest do pobrania pod tym linkiem: Statut_Fundacji_Chalubinszczakow


Inne dokumenty:

Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Chalubinszczakow

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Zbiorczy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Zarząd fundacji

Janusz Gryglewski 

Maria Grzeszczyk 

Piotr Darmas 

Założyciele


Mariusz Brymora
Wiktor Bryński
Wiesław Fijałkowski
Janusz Gryglewski
Alicja Kłodzińska
Andrzej Kołaczek
Krzysztof Kucharczyk
Andrzej Paśniewski
Janusz Wieczorek
Wiesława Wiśniewska

Rada Fundacji


Mariusz Brymora
Bartłomiej Bryński
Wiesław Fijałkowski
Mariusz Fogiel
Agnieszka Jakubowska
Andrzej Kołaczek
Krzysztof Kucharczyk
Agata Kwiecień
Andrzej Paśniewski
Bożenna Stobiecka
Janusz Wieczorek
Leszek Zdunczyk