Mobirise

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Kończyliśmy IV LO kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, mieszkamy w różnych miastach, w różnych krajach. Łączy nas jedno: ogromny sentyment do naszej szkoły.

Bieżące zadania Fundacji to między innymi przyznawanie stypendiów naukowych i zapomóg dla uczniów, przyznawanie stypendium im. dr. Edwarda Kossoya oraz nagród za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także współfinansowanie wyposażenia pracowni przedmiotowych, opieka nad szkolnym drużynami sportowymi, zakup strojów i sprzętów, patronat nad imprezami szkolnymi. To także organizacja uroczystych obchodów rocznic istnienia szkoły.


Wsparcie uczniów


Do podstawowej działalności Fundacji należy wsparcie uczniów poprzez stypendia i zapomogi. Na rok szkolny 2014/15 fundacja planuje przyznać stypendia socjalne dla 6 osób po 3000 zł. Fundujemy także nagrody za najlepsze wyniki w nauce: I klasa 500 zł, II klasa – 750 zł, III klasa – 1500 zł.


Wyposażanie szkoły


Współfinansujemy wyposażenia pracowni przedmiotowych, zakup sprzętów i potrzebnych strojów w ramach opieki nad szkolnymi drużynami sportowymi. W bieżącym roku planujemy remont szkolnej Izby Pamięci.


Patronaty nad konkursami


Patronujemy konkursom wiedzy o szkole i konkursom fotograficznym. Przyznajemy nagrody za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Obejmujemy patronaty także nad specjalnymi imprezami szkolnymi, a także olimpiadami.

Statut Fundacji

Statut fundacji jest do pobrania pod tym linkiem: Statut_Fundacji_ChalubinszczakowZarząd fundacji

Agata Kwiecień - prezes Zarządu Fundacji

Maria Grzeszczyk - wiceprezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Jakubowska - członek Zarządu Fundacji

Fundatorzy


Wiktor Bryński
Janusz Marek Gryglewski
Wiesław Marek Fijałkowski
Alicja Rozalia Kłodzińska
Mariusz Brymora
Janusz Wojciech Wieczorek
Krzysztof Edward Kucharczyk
Andrzej Janusz Kołaczek
Andrzej Mirosław Paśniewski
Wiesława Teresa Wiśniewska

Rada Fundacji


Piotr Darmas - przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Staniszewski - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Małgorzata Sołtysiak - sekretarz Rady Fundacji
Bartłomiej Bryński - członek Prezydium Rady Fundacji
Andrzej Kołaczek - członek Prezydium Rady Fundacji
Wiesław Fijałkowski
Mariusz Fogiel
Marek Gryglewski
Andrzej Paśniewski
Janusz Wieczorek