mobirise.com

Jan Zakrzewski, 1937 -2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 lutego 2021 r. zmarł w Radomiu Profesor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, mgr Jan Zakrzewski.

Urodził się 9 stycznia 1937 roku w Jędrzejowie. W 1958 roku uzyskał dyplom magistra filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Wyżej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pracę w szkole rozpoczął w Liceum Pedagogicznym w Jędrzejowie. Od 1962 roku pracował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, gdzie w 1970 roku objął funkcję dyrektora Szkoły i sprawował ją do 1976 roku. Ponownie był dyrektorem liceum w latach 1981 - 1990, do czasu odejścia na emeryturę. W roku szkolnym 1975/1976 pełnił funkcję dyrektora w Studium Wychowawczo-Przedszkolnym w Radomiu. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Jana Zakrzewskiego w marcu 1971 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby naszego liceum. Również na wniosek dyrektora Jana Zakrzewskiego rada pedagogiczna podjęła uchwałę o nadbudowie parterowej części budynku, którą rozpoczęto w 1987 roku.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.) i Nagrodą II Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1972 r.).

Niezmiernie kompetentny, życzliwy, lubiany, o wysokiej kulturze osobistej, Nauczyciel oddany naszej Szkole i młodzieży, dla której był przyjacielem i przewodnikiem.

W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor Szkoły

Bożena Szulczyk