FUNDACJA CHAŁUBIŃSZCZAKÓW


Wszystkich absolwentów planujących spotkania klasowe prosimy o informację do Fundacji lub sekretariatu szkoły. Fundacja pragnie przekazywać pamiątkowe gadżety i aktualizować dane kontaktowe absolwentów.

Prosimy również o informacje o najstarszych absolwentach.