WESPRZYJ NAS


Kończyliśmy IV LO kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, mieszkamy w różnych miastach, w różnych krajach. Łączy nas jedno: ogromny sentyment do naszej szkoły.


Dlatego prawie dwadzieścia lat temu stworzyliśmy Fundację Chałubińszczaków, której głównym celem jest niesienie szeroko rozumianej pomocy naszej Alma Mater. Fundowanie stypendiów, nagród dla zdolnej, ubogiej młodzieży, wyposażenie i doposażenie pracowni szkolnych, pomoc w załatwianiu różnych trudnych spraw we współpracy z Dyrekcją – to codzienność działania Fundacji. Nasze poczynania pociągają określone koszty.

1% Podatku

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji.

Konto Fundacji:

37 1750 0012 0000 0000 2587 6709

KRS: 0000229661

DAROWIZNY NA KONTO

Dobrowolne darowizny przyjmujemy na poniższy numer konta.

Konto Fundacji:

37 1750 0012 0000 0000 2587 6709