Mobirise

FUNDACJA CHAŁUBIŃSZCZAKÓW

Fundacja, do której należą absolwenci „Chałubińszczaka”, działa od 1995 roku. Wspiera kolejne pokolenia uczniów tej szkoły i dba o kontynuowanie ponad stuletniej tradycji liceum.

Dziękujemy absolwentom i sympatykom Fundacji za wsparcie finansowe w 2018 roku.

Wpływy z 1% podatku znacznie wzrosły.
Prosimy także o pomoc w 2019 roku.
Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji oraz wszelkich możliwych kwot darowizn.
Dzięki waszej pomocy będziemy mogli udzielić wsparcia większej liczbie uczniów w postaci stypendiów , zapomóg, nagród w konkursach szkolnych.
Pozdrawiamy wszystkich , którzy sercem są Chałubińszczakami.
Rada i Zarząd Fundacji

O FUNDACJI


Bieżące zadania Fundacji to między innymi przyznawanie stypendiów naukowych i zapomóg dla uczniów, przyznawanie stypendium im. dr. Edwarda Kossoya oraz nagród za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także współfinansowanie wyposażenia pracowni przedmiotowych, opieka nad szkolnym drużynami sportowymi, zakup strojów i sprzętów, patronat nad imprezami szkolnymi. To także organizacja uroczystych obchodów rocznic istnienia szkoły.

110-LECIE SZKOŁY

19 września 2015 roku odbyło się uroczyste 110-lecia Chałubińskiego. Mamy nadzieję spotkać się na kolejnym Jubileuszu za 10 lat!

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Wesprzyj nas wedle uznania: 1%, datkiem, opowieścią, zdjęciem, dobrym słowem! Pokaż, że jesteś Chałubińszczakiem!

TWÓRZ Z NAMI ALBUM SZKOŁY

Nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak stare zdjęcia szkolne, na których młodzi ludzie uśmiechają się do oka aparatu.