CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Kończyliśmy IV LO kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, mieszkamy w różnych miastach, w różnych krajach. Łączy nas jedno: ogromny sentyment do naszej szkoły.
Bieżące zadania Fundacji to między innymi przyznawanie stypendiów naukowych i zapomóg dla uczniów, przyznawanie stypendium im. dr. Edwarda Kossoya oraz nagród za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także współfinansowanie wyposażenia pracowni przedmiotowych, opieka nad szkolnym drużynami sportowymi, zakup strojów i sprzętów, patronat nad imprezami szkolnymi. To także organizacja uroczystych obchodów rocznic istnienia szkoły.
Wsparcie uczniów
Do podstawowej działalności Fundacji należy wsparcie uczniów poprzez stypendia i zapomogi. W każdym roku szkolnym Fundacja planuje przyznać stypendia socjalne po 300 zł miesięcznie, zapomogi i nagrody za osiągnięcia w nauce.
Wyposażanie szkoły
Współfinansujemy wyposażenie pracowni przedmiotowych, zakup sprzętu sportowego i potrzebnych strojów w ramach opieki nad szkolnymi drużynami sportowymi. Dzięki sponsorom Fundacja wyremontowała szkolną Izbę Pamięci i współfinansowała zakup kserokopiarki do Pokoju Nauczycielskiego
Patronaty nad konkursami
Patronujemy konkursom wiedzy o szkole i konkursom fotograficznym. Przyznajemy nagrody za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Obejmujemy patronaty także nad specjalnymi imprezami szkolnymi, a także olimpiadami.

Statut Fundacji

Statut fundacji jest do pobrania: statut_fundacji_chalubinszczakow

Zarząd fundacji

Agata Kwiecień - prezes Zarządu Fundacji

Maria Grzeszczyk - wiceprezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Jakubowska - członek Zarządu Fundacji

Fundatorzy

Wiktor Bryński
Janusz Marek Gryglewski
Wiesław Marek Fijałkowski
Alicja Rozalia Kłodzińska
Mariusz Brymora
Janusz Wojciech Wieczorek
Krzysztof Edward Kucharczyk
Andrzej Janusz Kołaczek
Andrzej Mirosław Paśniewski
Wiesława Teresa Wiśniewska

Rada Fundacji

Piotr Darmas - przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Staniszewski - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Bartłomiej Bryński - członek Prezydium Rady Fundacji
Andrzej Kołaczek - członek Prezydium Rady Fundacji
Wiesław Fijałkowski
Mariusz Fogiel
Andrzej Paśniewski